Mrs. Jinu Das, HoD, Associate Professor

Mrs. Indrani Devi, Associate Professor

Dr. Nibedita Devi, Associate Professor

Mrs. Manashree Das, Assistant Professor